Start > Policy

Policy

Falkenbergs OK:s Policy

Framgångsfaktorer:

 • Vi uppträder på ett föredömligt sätt och inger förtroende såväl inom som utanför orienteringen.
 • Vi är lojala mot föreningen och följer dess policy och beslut och medverkar till att nå uppställda mål.

Alla medlemmar ska ges möjlighet till en genomgång av FOK:s stadgar, mål och policy.

 • Verksamheten ska utformas så att alla känner kamratlig och trygg social gemenskap, trivsel och glädje.
 • Alla som vill, oavsett religion, ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår idrottsverksamhet. Vi accepterar att alla inte är lika. Alla har lika värde inom föreningen och ska därför behandlas likvärdigt.
 • Vi bedriver vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt och socialt.
 • Vi tar avstånd från alla former av dopning, fusk och annat som skadar orienteraren själv eller föreningen.
 • Vi är medvetna om och följer FOK:s Drogpolicy.
 • Vi värnar om skog och miljö.
 • Vår ambition är att värna om en god kosthållning bland våra medlemmar och på våra tävlingar.

Ekonomi:

 • Verksamheten inom FOK bygger på en gemensam ekonomi, som alla skall arbeta, och gemensamt ta ansvar för.
 • Vi betalar fastställda avgifter inom föreskriven tid
 • Alla intjänade pengar läggs till den gemensamma kassan.

Tävling:

 • Grunder för laguttagning junior/senior är i prioritetsordning:
  1. Förväntat resultat
  2. Aktivitet på träning och tävling
  3. Soft:s ranking

  Undantag från ovan sker i samråd laguttagare/aktiv

 • I barnidrott upp till 16 år gäller enbart breddverksamhet, dvs. ingen toppning.
 • Alla som vill vara med bör ges möjlighet på lika villkor.
 • Samåkning skall i möjligaste mån ske till tävling för att minska belastningen på miljön.
 • Vi ska uppmuntra och ge positiv kritik. Vi ska uppmuntra försöken inte resultaten.
 • Vi gör vårt bästa vid tävlingar och klandrar inte någon om den t ex stämplar fel.
 • Klubbdräkt med aktuella sponsorers namn skall i möjligaste mån bäras vid tävling och prisutdelning.
 • Prioriterade tävlingar är deltagande i DM.
 • För att få delta på läger/tävling som bekostas av klubben krävs det att man tränar tillsammans med klubben i möjligaste mån.
 • För att få delta på en av klubben bekostad tävling krävs det att man hjälper till med föreningens verksamhet i möjligaste mån.

Träning:

 • Alla har rätt att delta och utvecklas på sina egna villkor och sin egen färdighetsnivå.
 • Vi använder klubbdräkt i möjligaste mån när vi tränar i klubbens regi.
 • Vi skall ha roligt i vårt idrottande, samt skapa ett bestående intresse för orientering utan hets och tvång.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omröstning
Inga frågor
Falkenbergs OK
info@fok.se
© 2010-2018 Falkenbergs OK | Page produced and fubared by Spyderweb

Bli medlem / Kontakt
Sidkarta