Start > Policy

Policy

Falkenbergs OK:s Policy

Framgångsfaktorer:

 • Vi uppträder på ett föredömligt sätt och inger förtroende såväl inom som utanför orienteringen.
 • Vi är lojala mot föreningen och följer dess policy och beslut och medverkar till att nå uppställda mål.

Alla medlemmar ska ges möjlighet till en genomgång av FOK:s stadgar, mål och policy.

 • Verksamheten ska utformas så att alla känner kamratlig och trygg social gemenskap, trivsel och glädje.
 • Alla som vill, oavsett religion, ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår idrottsverksamhet. Vi accepterar att alla inte är lika. Alla har lika värde inom föreningen och ska därför behandlas likvärdigt.
 • Vi bedriver vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt och socialt.
 • Vi tar avstånd från alla former av dopning, fusk och annat som skadar orienteraren själv eller föreningen.
 • Vi är medvetna om och följer FOK:s Drogpolicy.
 • Vi värnar om skog och miljö.
 • Vår ambition är att värna om en god kosthållning bland våra medlemmar och på våra tävlingar.

Ekonomi:

 • Verksamheten inom FOK bygger på en gemensam ekonomi, som alla skall arbeta, och gemensamt ta ansvar för.
 • Vi betalar fastställda avgifter inom föreskriven tid
 • Alla intjänade pengar läggs till den gemensamma kassan.

Tävling:

 • Grunder för laguttagning junior/senior är i prioritetsordning:
  1. Förväntat resultat
  2. Aktivitet på träning och tävling
  3. Soft:s ranking

  Undantag från ovan sker i samråd laguttagare/aktiv

 • I barnidrott upp till 16 år gäller enbart breddverksamhet, dvs. ingen toppning.
 • Alla som vill vara med bör ges möjlighet på lika villkor.
 • Samåkning skall i möjligaste mån ske till tävling för att minska belastningen på miljön.
 • Vi ska uppmuntra och ge positiv kritik. Vi ska uppmuntra försöken inte resultaten.
 • Vi gör vårt bästa vid tävlingar och klandrar inte någon om den t ex stämplar fel.
 • Klubbdräkt med aktuella sponsorers namn skall i möjligaste mån bäras vid tävling och prisutdelning.
 • Prioriterade tävlingar är deltagande i DM.
 • För att få delta på läger/tävling som bekostas av klubben krävs det att man tränar tillsammans med klubben i möjligaste mån.
 • För att få delta på en av klubben bekostad tävling krävs det att man hjälper till med föreningens verksamhet i möjligaste mån.

Träning:

 • Alla har rätt att delta och utvecklas på sina egna villkor och sin egen färdighetsnivå.
 • Vi använder klubbdräkt i möjligaste mån när vi tränar i klubbens regi.
 • Vi skall ha roligt i vårt idrottande, samt skapa ett bestående intresse för orientering utan hets och tvång.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omröstning
Har du upptäckt några buggar på hemsidan efter uppdateringen?
Nej
(1011)
Ja, jag har mailat till hemsida[a]fok.se och meddelat
(1081)
Antal röster: 2092 Visa alla >>
Falkenbergs OK
info@fok.se
© 2010-2019 Falkenbergs OK | Page produced and fubared by Spyderweb

Bli medlem / Kontakt
Sidkarta